Llibre de paraules e dits de savis e filòsofs de Jefudà Bonsenyor

BALARI J. (ed.), 1889, Sentències Morals, per Jafudà, juheu de Barcelona (segle XIII). Trasllat del Còdex L.2 de la Biblioteca Nacional de Madrid, Barcelona, F. Giró.

BONSENYOR Jafouda, 2012, Paroles de sagesse d’un juif catalan, trad. Patrick Gifreu, Perpignan, Éditions de la Merci.

BONSENYOR Jafudà, 1990, Libro de palabras y dichos de sabios y filósofos, trad. José Ramón Magdalena Nom de Déu, Barcelona, Riopiedras Ediciones.

BONSENYOR Jafudà, 2008, Llibre de paraules e dits de savis e filòsofs, Palma, Direcció Insular de política Lingüística del Consell de Mallorca. [Otras ediciones: Bofarull ed. (1857), Llabrés ed. (1889b) y Balari ed. (1889)]

GIFREU Patrick (trad.), 2012, Jafouda Bonsenyor, Parole de sagesse d’un juif catalan, Perpinyà, Éditions de la Merci.

GONZALEZ LLUBERA I., 1961, “Jahuda Bonsenyor’s Anthology of Proverbs”, Ibérida, 5, 105-112.

KAYSERLING M., 1892, «Jahuda Bonsenyor. Libre de paraules e dits de savis e filosofs. Los Proverbis de Salomo. Lo libre de Cató, ara fets estampar complets per primera vegada ab un prolech y documents per en Gabriel Llabrés y Quintana», Revue des Études Juives, 24, 298-299.

KAYSERLING M., 1896, «Jehuda Bonsenyor and his Collection of Aphorisms», The Jewish Quaterly Review, 8 (4), 632-642.

LLABRÉS, G., 1889a, “Noticias inéditas de Jahudano Bonsenyor y de su familia”, Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, 3 , 37-39.

LLABRÉS Y QUINTANA Gabriel (ed.), 1889b, Jahuda Bonsenyor, Llibre de paraules e dits de savis e filosofs – Los proverbis de Salomó – Lo llibre de Cató, Palma de Mallorca, Imprenta d’en Joan Colomar y Salas.

LLABRÉS Y QUINTANA Gabriel (ed.), 1899, Jahuda Bonsenyor, Llibre de paraules e dits de savis e filòsofs. Los proverbis de Salamo, Lo libre de Cato, Palma de Mallorca, Joan Colomar y Salas, p. 91-119.

MAGDALENA J. R. (trad.), 1990, J. Bonsenyor, Libro de palabras y dichos de sabios y filósofos, Barcelona, Riopiedras.