Proverbis de Ramon Llull

LLULL DB: Base de Datos Ramon Llull, dir. Anthony Bonner, coord. Lola Badia, Albert Soler, < http://orbita.‍bib.ub.es/llull/>.

LLULL Ramon, 1928, Proverbis de Ramon. Mil proverbis. Proverbis d’ensenyament, Salvador Galmés (éd.), Palma de Mallorca (Obres de Ramon llull, XIV).

LLULL Ramon, 1957, Obres essencials, 2 vols., Barcelona, Editorial Selecta.

LLULL Ramon, 1985, Selected works of Ramon Llull, ed. y trad. Anthony Bonner, 2 vols., New Jersey, Princeton University Press.

LULLE Raymon, 2016, Proverbes de Raymond, ed. et trad. Patrick Gifreu, Perpignan, Editions de la Merci.